Werkgevers Executive search draait om kennis van zaken, slagvaardigheid én de bereidheid om een stap extra te zetten. Als werkgever kunt u Renée Timmermans Recruiting zien als een verlengstuk van uw organisatie.

Renée Timmermans hanteert een no-nonsens aanpak die gekenmerkt wordt door flexibiliteit, duidelijke communicatie en het nakomen van afspraken.  Renée Timmermans Recruiting werkt voor opdrachtgevers in de regio Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

1. Intake

Voordat wij met een opdracht starten, vindt er een intakegesprek plaats bij de opdrachtgever. Er wordt informatie verzameld over de organisatie, de bedrijfscultuur, de functie, de functie-eisen en de persoonskenmerken van de aan te stellen kandidaat. De “klik” tussen manager en secretaresse is essentieel, vandaar dat het uitermate belangrijk is om kennis te maken met de direct leidinggevende. Met deze informatie wordt een functieprofiel opgesteld die als basis wordt gebruikt voor de search.

pexels photo 1179804

2. Kandidatenbestand

In de loop der jaren hebben wij een uitgebreid bestand opgebouwd van gekwalificeerde kandidaten. Dagelijks komen er open sollicitaties binnen als reactie op de website, via het netwerk of via Social Media. Na het afnemen van een telefonisch interview worden sollicitanten uitgenodigd voor een gericht interview. Daarnaast worden kandidaten gericht benaderd omdat ze niet altijd actief op zoek zijn. Slechts 15% van alle professionals is actief op de arbeidsmarkt en reageert mogelijk op een advertentie.

3. Selectie

Wanneer wij een gedegen selectie hebben gemaakt van kandidaten van wie wij vinden dat ze qua vaardigheden én persoonlijkheid bij u passen, stellen wij deze aan u voor. Om u voldoende keuze te geven, maar niet te overladen met kandidaten, streven wij ernaar om drie kandidaten aan u voor te stellen, die kwalitatief niet voor elkaar onderdoen, maar enigszins verschillen qua persoonlijkheid.

pexels photo 1089550

4. Garantie

Na aanstelling van de kandidaat houden wij gedurende een half jaar contact met opdrachtgever en kandidaat. Mocht de samenwerking onverhoopt binnen dit half jaar beëindigd worden, dan wordt kosteloos, eenmalig, een nieuwe werving opgestart.

Wilt u meer informatie?

Neem nu direct contact op met Renée Timmermans Recruiting.